Помощник готвачи топла кухня

Отговорности:

• Приготвяне на артикули по предварително меню; • Почистване и обработване на хранителните продукти; • Осигурява качествена и навреме издадена храна, спазвайки вътрешно фирмените стандарти . • Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите. • Отговаря за правилното приготвяне на храната , като стриктно изпълнява наложения стандарт и време за приготвяне и издаване . • Правилно експлоатира материалната база, инвентар и съоръжения в кухнята. • Поддържа високо ниво на хигиена, касаещо както работното му място, така и собствения му външен вид и работно облекло. • Спазва правилника за вътрешния ред.

Изисквания:

• Креативност, организационни способности и умения за работа в екип. • Съзнателна, отговорна и енергична личност. • Възможност за работа на смени по график. • Бързина и сръчност. • Предишен опит.

Ние Ви предлагаме:

• Много добри условия на труд. • Работа в престижна фирма с изградени стандарти на взаимоотношения. • Постоянен и дългосрочен ангажимент. • Отлично месечно възнаграждение. • Подсигурена храна по време на смяна. • Подсигурено работно облекло.

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК